ಕ್ರಸಂ:ಆಪುಸಂಪ/ಸಂ.ವಿ/ಟೆಂ.1/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 16.07.2018 ಅಲ್ಪಾವಧಿಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಆಧ್ಯಾದೇಶ 1999-2000ರನ್ವಯ ಪುರಾತತ್ವ, ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಡ್‍ಡ್ಯಾಕುಮೆಂಟ್ ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ-4ರನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ/ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ/ಯಾವುದೇರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ/ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು ಇಂತಹಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್
Please Visit http://eproc.karnataka.gov.in/  

To Download Tender Document Click here

http://karnatakaarchaeology.gov.in/Files/Tender_16_7_2018.pdf

About kararch

This is the Official Website of Department of Archaeology, Museums and Heritage, Government of Karnataka, under the Ministry of Culture that is responsible for archaeological studies and the preservation of cultural monuments. The function is to "explore, excavate, conserve, preserve and protect the monuments and sites of State, National & International Importance.

Comments are closed.